Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Benešova II - Kytička

Mateřská škola Benešova II
 
Adresa:
Benešova 149/II, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Pavla Skalická, DiS.
Učitelky:
Iva Pilcerová
  Iva Kacanová
  Iva Málková
  Libuše Hronková
  Jana Malá, DiS.
  Barbora Nechanická
  Lucie Čuchalová
Asistentka pedagoga: Klára Věříšová
  Lenka Kamenárová
Provozní zaměstnanci:
Jana Vančurová
  Lenka Marková
Telefon:
327 561 650
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Šťastný svět dětí

 VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY – BENEŠOVA II

 

Rády bychom s kolegyněmi trávily více času s dětmi v přírodě. Chceme připravovat dětem aktivní pohyb v blízkém okolí, poznávat naše město, Kutnou Horu. Plánovat půldenní i celodenní výlety do přírody – se svačinou, popřípadě obědem v batůžku. Přiblížit dětem volnočasové aktivity a hry ve venkovním prostředí, hry v lese, na zahradě, u vody. Splněným přáním by pro nás bylo najít chuť v dětech věnovat se venkovním aktivitám oproti ICT činnostem. Radost z pobytu venku můžeme vytvořit i širší škálou možností na naší zahradě mateřské školy, kde se postupně snažíme vybudovat různé prvky na pohybovou koordinaci, hrubou i jemnou motoriku.

S tím souvisí ekologická a environmentální výchova, která nás zajímá. Mateřskou školu bychom rádi zaregistrovali do projektu Mrkvička, který nás, pedagogy, bude v tomto odvětví vzdělávat a inspirovat na aktivity a činnosti pro děti.

Chceme dětem jít příkladem pozitivními vztahy v kolektivu a spoluprací mezi námi. Učit je správnému chování ve společnosti a zároveň asertivitě. Vést je k sebeobsluze a samostatnosti. Budovat v nich důvěru v pedagoga, protože s námi tráví mnoho času.

Naším cílem je se aktivně sebevzdělávat v různých oblastech. Být schopni poskytnout dobrý logopedický rozvoj, znát možnosti práce s dětmi s OMJ a rozvíjet je v českém jazyce. Být schopni zapojit do programu dne terapii (arteterapie, muzikoterapie). Vzdělávat se v rámci školní zralosti a díky tomu kvalitně připravit předškolní děti na vstup do základní školy. Také abychom byly schopni poradit rodičům a poskytnout jim rady, jak jejich děti připravit do základní školy.

Prostory naší školky

Prostory naší školky

Pavla Skalická DiS.

Vloženo: 5. února 2021 v 12:57

Březen v KYTIČCE - AKCE

Pavla Skalická DiS.

Vloženo: 28. února v 12:44

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Leden v KYTIČCE - AKCE

Pavla Skalická DiS.

Vloženo: 20. prosince 2022 v 14:29

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Listopad v KYTIČCE - AKCE

Pavla Skalická DiS.

Vloženo: 11. listopadu 2022 v 13:13

Říjen v KYTIČCE - AKCE

Pavla Skalická DiS.

Vloženo: 3. října 2022 v 6:53

Září v Kytičce - AKCE

Pavla Skalická DiS.

Vloženo: 31. srpna 2022 v 19:04

Den Země 2022 - Zasadili jsme strom!

Den Země 2022 - Zasadili jsme strom!

Pavla Skalická DiS.

Vloženo: 22. dubna 2022 v 12:28

Platnost do: 31. srpna v 23:59