Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O školce - MŠ Benešova I (mateřská škola U Sluníčka)

Vloženo: 1. září 2022

O nás:

Naší mateřskou školu najdete v centru města. Účelovou budovu v Benešově ulici č.149/I obklopuje veliká zahrada, která je plně uzpůsobena pobytu dětí. Je vybavena čtyřmi krytými a zastíněnými pískovišti a množstvím průlezek, skluzavek a houpaček. Od července 2019 dětem slouží moderní multifunkční herní plocha, v roce 2022 byl doplněn a obnoven herní mobiliář zahrady.

Jsme čtyřtřídní škola s vlastní modernizovanou kuchyní, která zajišťuje stravování i pro MŠ Benešova 149/II, MŠ Dačického, MŠ Benešova 7 a MŠ Trebišovská

V 1. a 2. patře jsou 4 třídy s heterogenním složením dětí - sourozenci tak mohou být bez problémů umisťováni spolu. Všechny třídy jsou vybaveny účelovým nábytkem, který zcela vyhovuje potřebám dětí i učitelek. Děti si hrají s moderními hračkami a didaktickými pomůckami, třídy jsou vybaveny tablety s výukovými programy pro děti. Všem nastupujícím dětem umožňujeme pozvolný adaptační režim. Rodiče docházejících dětí se mohou se svými dotazy a přáními kdykoli obracet na učitelky, mohou navštívit třídu, popovídat si, pohrát si se svými dětmi v jiném prostředí.

 

Co chceme:
"S kamarády poznávám svět" - tak se jmenuje náš školní vzdělávací program. Proto se v maximální míře snažíme v průběhu celého dne vytvářet pro děti podnětné prostředí, tak aby děti byly spontánní, tvořivé a přitom získávaly poznatky z vlastní prožité zkušenosti. V programu navazujeme na kulturní dědictví města, ale vycházíme i z ročních období, národních tradic a zvyků, preferujeme rozvoj pohybových dovedností a estetického cítění. S dětmi s odloženou školní docházkou a s dětmi se SVP  pracujeme podle individuálních vzdělávacích plánů. Předškoláci během tzv. "projektových odpolední"  získávají a rozvíjejí kompetence potřebné pro úspěšný vstup do školy.

V loňském roce se nám podařilo:

  • vypravit do 1. tříd 28 předškoláků
  • poznat historické centrum i okolí města cílenými vycházkami a výlety
  • vybavit zahradu novými herními prvky
  • nově zastínit další pískoviště
  • vymalovat třídy a položit nové koberce
  • doplnit stávající pomůcky a hračky dalšími moderními prvky

Na co se děti mohou těšit od září do léta? 
Na vybavenou zahradu zastíněnou vzrostlými stromy, celoškolní "Podzimní tvoření" nebo "Dračí týden",  na tvořivou sérii v galerii GASK, tradiční setkání s Mikulášem, vánoční nadílku, v březnu před zápisem do ZŠ probíhá "Týden předškoláka" a navštěvujeme s dětmi první třídy, chystáme besedu s poradcem z pedagogicko psychologické poradny a logopedickou depistáž klinické logopedky, připravujeme masopustní karnevalový rej, každoroční slet čarodějnic, dětskou zahradní slavnost, jarní setkání s rodiči, slavnostní šerpování předškolních dětí, organizujeme výlety po Kutné Hoře a okolí, společný výlet za poznáním nebo třeba i závěrečný slavnostní oběd předškolních dětí.

Uspořádání dne:

06:15 - 08:15   scházení děti, volné hry a činnosti, 
08:15 - 09:30   cvičení, svačina, řízené hry, činnosti a rozhovory
09:30 - 11:30   pobyt venku
11:30 - 14:30   oběd,odpočinek, předškolní děti příprava na školu, za příznivého počasí pobyt na zahradě
14:30 - 16:45   svačina, pohybové hry, zábavné činnosti dle volby dětí