Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O školce - Mateřská škola Malín U SKŘÍTKŮ

Vloženo: 17. září 2014

Naše mateřská škola je moderní, typizovaná, přízemní budova, postavená obyvateli Malína v akci „Z“ a slavnostně otevřena dne 1. 6. 1979 k MDD. Je postavena v centru Malína. Historie MŠ se píše od roku 1946. Tehdy byla součástí Obecné školy a sídlila ve staré budově Obecné školy, naproti dnešní ZŠ.
V budově se nachází třída a herna pro děti, šatna a výdejna obědů z bývalé kuchyně. Dříve se zde vařilo pro MŠ i ZŠ. Obědy se sem dováží.
Z herny je přístup přímo na terasu, která navazuje na zahradu. Sem přenášíme různé činnosti za pěkného počasí. Kolem celé školy je oplocená zahrada.
Jsme jednotřídní škola s dětmi ve věku od 2-6/7 let. Ve třídě je zapsáno 28 dětí.
Budova mateřské školy je majetkem města a spravuje ji majetkový úřad. Budova je v celkem dobrém technickém stavu.
Od 1. 1. 2003 jsme součástí právního subjektu Mateřské školy Kutná Hora.

 

Naše filozofie:

Nejdůležitější je pro nás, abychom se všichni, tj. děti, rodiče i my zaměstnanci, cítili v mateřské škole dobře, spokojeně a bezpečně, protože jen příjemné prostředí a psychická pohoda vytvoří optimální podmínky pro rozvoj dětí. Všichni zaměstnanci respektují potřeby dětí, snažíme se děti nezatěžovat a nespěchat na ně. Nikdy je nepodceňujeme ani nezesměšňujeme. U nás platí, že se všichni respektujeme, pomáháme si, neubližujeme si a dodržujeme daná pravidla. Pro děti se snažíme být pomocnice při vlastním rozvoji, zbytečně je neorganizujeme. Děti jsou pro nás rovnocenným partnerem.

Při všech aktivitách zapojujeme děti do činností, chceme, aby vše vyzkoušely a tím i pochopily - PREFERUJEME PROŽITKOVÉ UČENÍ HROU. Tím naplňujeme i motto školy. Chceme, aby všechny poznatky, děti využily pro život. Za všech okolností děti chválíme a povzbuzujeme. Vedeme je k sebehodnocení vlastní práce. Snažíme se mít mezi dospělým a dítětem vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, vzájemnou pomoc a podporu. Plánovitě vedeme děti k prosociálnímu chování – nezištná pomoc bez nároku na odměnu a žádná šikana.

Naším přáním i cílem zároveň jsou zdravé a šťastné děti i spokojení rodiče.

 

Na co se můžete těšit:

Čekají nás divadélka, která přijedou za námi do školky,kino ve školce,  podzimní výlet na Kačinu a výlet vláčkem do přírody,podzimní dílničky ,světýlkové odpoledne, adventní slavnost, zdobení stromečku, zimní a jarní dílničky, spolupráce s městskou knihovnou, pálení čarodejnic, projektové dny " Barevný týden, Mikulášský  rej, Čarodějný rej,Pirátský  týden   a hlavně plno zábavy každý den ve školce.

 

Uspořádání dne:

6:30  -  9:30          příchod dětí, hry a činnosti podle volby dětí, společenské činnosti
​                              (přerušeno cvičením a hygienou)
 
8:45  -  9:00            hygiena, svačina
 
​9:30 -   9:45            príprava na pobyt venku
 
9:45 - 11:45            pobyt venku
 
11:45  -  12:15        oběd a osobní hygiena dětí
 
12:15  -  14:00       spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby, individuální
​                              práce s dětmi s nižší potřebou spánku
 
14:00  -  14:30        hygiena, svačina
 
14:30  -  16:30        volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
                               zaměřené především na hry, zákmové činnosti a pohybové aktivity dětí.
                               V případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
​                                - doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
 

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Spontánní i řízené činnosti jsou v programu třídy vyváženy.