Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ 17. listopadu - Sedmikráska

Mateřská škola 17.listopadu
 
Adresa:
17. listopadu 65, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Jana Adamová Dis.
Učitelky:
Ivana Lelková
 
Iva Nekvindová
  Iva Kapková
  Radka Čiháková
  Klára Netíková
  Kateřina Dynterová
  Jana Matějková
Asistentky pedagoga: Věra Hulmanová
  Lucie Kurucová
  Aneta Seifertová
Asistent.pedag., školní asist.: Marcela Doležalová
Provozní zaměstnanci:
Ivana Nováková
  Nicolé Adamová
Telefon:
327 561 940
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Svět je barevný a voní
 

KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY 17.LISTOPADU – SEDMIKRÁSKY

Poslání

Naším cílem je dovést děti na konci svého předškolního období k získání všech předpokladů v oblasti psychické, fyzické i sociální samostatnosti, pro další rozvoj a učení.

Stručná vize MŠ

Podpora rozvoje pohybových a sportovních aktivit dětí

Umožnit netradiční pohybové aktivity s využitím tělovýchovného nářadí, náčiní, stavět na spontánních aktivitách dětí.

Ponechat dítěti dostatek prostoru v jeho pohybových aktivitách.

Zaměřit se na pohybovou zdatnost dětí a volit i náročnější pohybové aktivity.

Doplňovat školní zahradu o nové herní prvky.

Doplňovat třídy o nové sportovní pomůcky.

Podpora rozvoje hudebních aktivit dětí

Pracovat s hudebními nástroji a uplatňovat je ve všech denních činnostech.

Ponechat dítěti prostor i čas na jeho seznámení s nimi.

Využít hry na flétnu i k podpoře správného dýchání.

Podpora logopedie

Zajistit dostatek logopedických asistentů.

Pracovat dle dostupných metodik.

Více spolupracovat s logopedy i klinickými logopedy s SPC, v podpoře nápravy řeči u dětí

vytvořit prostory pro děti s OMJ.

Účastnit se kurzů podpory českého jazyka

Podpora projektových dnů i týdnů

Spolupracovat s institucemi.

Koncipovat výjezdové projektové dny tematicky zaměřené.

Přesunout výchovně vzdělávací proces do přírody, na zahradu MŠ v letních měsících.

Strategie dosažení cílů

Podporovat individualitu dítěte.

Akceptovat a vytvářet přiměřené podmínky pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Uplatňovat klasické i moderní vzdělávací metody, alternativy ,,Začít spolu“, Montessori, Waldorfské školství…).

Rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování.

Podporovat pohyb dítěte, jako nástroj jeho zdravého vývoje.

Spolupracovat s rodiči, jako partnery školy v aktivitách projektových dnů, týdnů, zapojit je do organizačních záležitostí.

Cíle mateřské školy

Rozvíjet osobnostní a citový vývoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na pohybové a sportovní aktivity, hudební aktivity, logopedickou podporu a připravit ho na vstup do jeho další životní etapy.

  Šťastné dítě – Šťastný rodič

Náš ŠVP se jmenuje ,,Svět je barevný a voní“.

Vloženo: 12. září 2011

Snažíme se , aby se dětem v MŠ líbilo, aby byly šťastné, aby poznávaly ,,svět“ ve všech jeho formách, podobách i barvách.

Party show k MDD na zahradě MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: včera v 18:51

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 68×

Zápis do MŠ SEDMIKRÁSKY - 17.listopadu

Jana Adamová

Vloženo: 29. května v 8:15

Platnost do: 13. června v 23:59

Zobrazeno: 102×

Akce - Červen - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 24. května v 7:51

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 78×

Výlet V - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 16. května v 18:46

Platnost do: 30. srpna v 23:59

Zobrazeno: 138×

Výlet IV - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 16. května v 18:45

Platnost do: 30. srpna v 23:59

Zobrazeno: 138×

Výlet III - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 16. května v 16:59

Platnost do: 30. srpna v 23:59

Zobrazeno: 127×

Výlet II - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 16. května v 16:58

Platnost do: 30. srpna v 23:59

Zobrazeno: 138×

Výlet Staré Hrady - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 16. května v 16:54

Platnost do: 30. srpna v 23:59

Zobrazeno: 170×

Hudební divadlo - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 14. května v 11:53

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 116×

Střípky z AKADEMIE - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 26. dubna v 5:40

Platnost do: 30. prosince v 23:59

Zobrazeno: 192×

Bublinky, obruče, balónky - dopolední zahradní show v SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 20. dubna v 18:36

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 159×

Policejní akce v MŠ SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 12. dubna v 19:00

Zobrazeno: 211×

Vítání JARA na nádvoří Vlašského dvora - Jahůdky - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 2. dubna v 18:31

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 165×

VELIKONOČNÍ Jahůdky - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 2. dubna v 17:34

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 114×

SEDMIKRÁSKA v ZŠ Kamenná Stezka

Jana Adamová

Vloženo: 28. března v 16:59

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 114×

SEDMIKRÁSKA v ZŠ Kamenná Stezka

Jana Adamová

Vloženo: 27. března v 13:36

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 138×

Eko pohádka v MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 15. března v 17:39

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 220×

Každý den venku nejen v Beruškách - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 12. března v 18:00

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 167×

Předškoláci v ZŠ J. Palacha II - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 9. března v 17:42

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 171×