Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Kaňk - Paraplíčko

Vloženo: 24. ledna 2014

O školce
Jsme jednotřídní mateřská škola na předměstí Kutné Hory. Nacházíme se v budově bývalé ZŠ, dnešní Mozaice - centru pro volný čas. U školky je zahrada, kterou využíváme k různým hrám a pohybovým činnostem. V blízkosti naší školky je rozmanitá příroda.
 
 
 
Naše přání
Spokojené a šťastné děti
 
 
 
O výchovné práci s dětmi
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Hrajeme si celý rok“. Chceme dětem umožnit prožívat kouzelný svět dětství uprostřed pohádek a jejich fantazie. Snažíme se, aby děti byly ve školce šťastné. Podporujeme u dětí zdravou sebedůvěru, pocit bezpečí a klidu. Učíme děti chovat se k sobě ohleduplně a kamarádsky. Nenásilnou formou připravujeme děti  pro reálný život, zejména pro budoucí školní docházku. Seznamujeme děti s hudebním nástrojem - hra na zobcovou flétnu.
 
 
 
O celoročních akcích pro děti
Vzdělávací program přizpůsobujeme návštěvám v mateřských školách, v knihovně, divadelních představení, návštěvě policie, hasičů, záchranářů, prohlídce historické Kutné Hory, různým dílničkám, výstavám, soutěžím, různým svátkům. 
 
Každý rok v prosinci k nám přichází Mikuláš, někdy i čert. S dětmi a rodiči slavíme Vánoce, radostně vítáme Velikonoce, pro maminky vyrábíme dárečky,dovádíme při karnevale, rádi měříme své síly ve sportovní Olympiádě, jezdíme na výlety. Slavnostně se loučíme s odcházejícími kamarády a se školním rokem.
 
 
 
Uspořádání dne
07:00 - 09:45   dopolední činnosti přerušené osobní hygienou a svačinou
09:45 - 11:45   pobyt venku na zahradě, vycházky
11:45 - 14:00   osobní hygiena, oběd, odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí
14:00 - 16:30    odpolední činnosti přerušené osobní hygienou a svačinou