Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

 

 

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Mateřské školy Kutná Hora je

pan JUDr. Jan Šťastný, MPA za společnost CATANIA GROUP s.r.o., kontaktní údaje

email: stastny@catania.cz, tel. 777 418 512.

Přílohy