Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O školce - MŠ Sedlec (mateřská škola U zámku)

Vloženo: 24. ledna 2014

Nemusíte hledat dlouho a všude se doptáte, naše školička má totiž významné sousedy: faru, Kostnici, zámek knížete Schwarzenberga, Sedlecký klášter a je doslova přilepena ke školní budově bývalé ZŠ, dnes Hostelu a poště. Nenápadná budova bývalé knihovny, která prošla v roce 2008 celkovou rekonstrukcí, však skrývá dostatečně pohodlné prostory připomínající rodinné prostředí. Vybavení je v souladu požadavků hygieny, dřevěného nábytku i hraček a didaktických pomůcek dle nejnovějších trendů předškolního vzdělávání. I toto lze považovat za klad, prostředí i herní prvky podporují rozvoj jejich fantazie a tím zvyšují kvalitu jejich dětství. Pravidelné přemísťování dětí po kamenné budově a tím přirozené střídání teplot přispívá k přirozenému otužování dětí, zručnosti, obratnosti a samostatnosti.
Bezprostředně na budovu navazuje zahrada vybavená pískovištěm, herními prvky, mobiliářem a dostatečným vybavením pro hry dětí.
Naše školička je jednotřídní, navštěvují ji zpravidla děti od tří do šesti let.

 

Co chceme:
Chceme dětem umožnit prožívat kouzelný svět dětství uprostřed pohádek a jejich fantazie a zároveň je nenásilnou formou připravovat na reálný život zejména pro budoucí školní docházku.
Prostředí mateřské školy jsme proto uzpůsobili tak, aby si děti mohly nerušeně hrát jak v hracích koutcích a zákoutích tak se věnovat např. výtvarným, pracovním či jiným činnostem. Plnění výchovných úkolů proto zařazujeme tak, abychom co nejméně omezovali spontaneitu dětí. Učíme je chovat se ohleduplně, kamarádsky, navazovat kontakty, spolupracovat, ale také nebát se projevovat svá přání a požadavky. Klademe důraz na pěstování vztahu k místu kde děti žijí, k přírodě, seznamujeme je s lidovými tradicemi.
Pro děti, které se příští rok chystají k zahájení školní docházky máme připraven náročnější program.
Chceme prostě dětem čas strávený v mateřské škole naplnit pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi a vyvarovat je zbytečného stresu.

 

Na co se můžete těšit:
Pořádáme oslavy u příležitosti svátku Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne matek i Dne dětí, slavnostně se loučíme se školáky a školním rokem. Vydáváme se k perníkové chaloupce na blízkém Kaňku, hledáme skřítka s pokladem, vláčkem vycestujeme do Malešova, pravidelně navštívíme hasiče, záchrannou službu a městskou knihovnu a účastníme se divadelních představení i u nás v MŠ.

 

Dále nabízíme:
plavecký výcvik, hudební chvilky, cvičení s hudbou, logopedickou prevenci, zdravé pískání, prvky Taichi, spolupráci s rodinou

 

PREFERUJEME HUDEBNĚ POHYBOVÉ AKTIVITY, HUDEBNÍ ČINNOSTI A JEJICH PREZENTACI RODIČŮM I VEŘEJNOSTI.

 

 

Uspořádání dne:

06:30 - 09:30 volné hry a řízené činnosti, svačina v 9:00 hod
09:30 - 11:30 pobyt venku
11:45 - 12:15 oběd
12:15 - 13:30 odpočinek (děti, které neusnou se věnují klidným činnostem, aby nerušili spící kamarády)
13:30 - 16:30 hry a činnosti, svačina ve 14:00 hod