Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Benešova 7 - Pastelka

Mateřská škola Benešova 7
 
Adresa:
Benešova 7, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Danuše Vojtová
Učitelky:
Hana Jahodová
 
Miroslava Kurka
 
Alice Janoušková
 
Libuše Havlová
  Veronika Poul Vojtová
Asistentka pedagoga: Magdalena Rychlá
  Monika Šancová
Provozní zaměstnanci: Radka Mičíková
 
Eva Lebdušková
Telefon:
327 512 459
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Motto: Chci být šikulka
 
 

Cíle mateřské školy:

 

          Vize: „Pokud nemáte cíl, je těžké hledat cestu“…

 

Cílem vzdělávacího programu je připravit předškolní děti na vstup do ZŠ. Seznámit je s pestrostí a rozmanitostí lidí kolem sebe, poznávat tradice a zvyky různých kultur, názorů a postojů.

Cesta k tomuto cíli vede přes poznání sebe a kladné sebehodnocení a přijímání odlišností

druhých jako příjemné pestrosti až k tolerantním postojům k jiným lidem i názorům a

schopnosti otevřeně, kultivovaně srovnávat sebe a své názory s ostatními. Zároveň připouštět i

platnost opačných postojů. Důležité je naučit se přiměřeně reagovat na stále se měnící prostředí

a podněty, cítit se v něm bezpečný, měnit svůj svět a nenechat se smýkat změnami v okolí.

 

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést odpovědnost za vlastní volbu
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijí.

 

Za důležité v práci pedagoga s dítětem považujeme maximální úsilí o poznání dítěte i postojů

jeho rodiny a následnou snahu o rozvoj samostatné a jedinečné osobnosti schopné sociálních

vztahů a akceptování společnosti (skupiny dětí apod.). Za nejvhodnější způsob práce pak

považujeme vytváření podmínek a nabídek k poznávání, zkoumání a experimentování,

společnou činnost pedagoga a dětí či skupiny dětí, otevřený rozhovor a respektování

svébytnosti rozhodnutí dítěte.

 

Vzdělávací program MŠ 

 

ŠVP naší mateřské školy s názvem “ ŠIKULKA POZNÁVÁ KRÁSY CELÉHO SVĚTA“

je chápán jako cesta, kterou jdeme společně s dítětem.

 

Během této cesty je třeba projít mnoha úskalími, překonat hodně překážek, které každé z dětí dle svých možností a schopností překonává.

Cílem naší cesty je spokojený dětský kolektiv, který má mezi sebou vzájemné kamarádské vazby, skupina dětí, která si dokáže pomáhat a společně prožívat hezké i složitější okamžiky.

Pokud se spolu děti dokážou smát, je předpokladem, že i vstup do ZŠ pro ně bude jednodušší, budou se na sebe těšit a zadané úkoly se jim budou snáz plnit.

Rodiče mají možnost vstupovat v dialog během výchovně vzdělávacího procesu, mohou vznášet připomínky, ale i nabízet nové podněty, které by mohly práci s dětmi obohatit.

 

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, plánování činnosti vychází z potřeb a

zájmů dětí. Dětem je dávána stejná příležitost projevu. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich

vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním režimu vyvážený.

V mateřské škole je prostor pro děti nadané, ale i pro děti se speciálními vzdělávacími

potřebami.

 

Fotografie - prostory naší školky

Fotografie - prostory naší školky

Vloženo: 27. listopadu 2018

Zobrazeno: 9542×

Plán akcí na měsíc červen, MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: včera

Platnost do: 30. června

Zobrazeno: 30×

Zápis do MŠ Benešova 7, na školní rok 2023/24

Danuše Vojtová

Vloženo: 29. května

Platnost do: 13. června

Zobrazeno: 60×

Plavecký výcvik 18.5.

Plavecký výcvik 18.5.

Danuše Vojtová

Vloženo: 18. května

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 52×

KINO DO ŠKOL - "ŽIVOT STROMU"

KINO DO ŠKOL - "ŽIVOT STROMU"

Danuše Vojtová

Vloženo: 16. května

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 93×

Péťa slaví 7.narozeniny

Péťa slaví 7.narozeniny

Danuše Vojtová

Vloženo: 12. května

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 80×

Plavecký výcvik 11.5.

Plavecký výcvik 11.5.

Danuše Vojtová

Vloženo: 11. května

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 62×

Plavecký výcvik 4.5.

Plavecký výcvik 4.5.

Danuše Vojtová

Vloženo: 4. května

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 51×

Plán akcí na měsíc květen

Danuše Vojtová

Vloženo: 3. května

Platnost do: dnes

Zobrazeno: 111×

Čarodějný rej ve Sluníčkách a Kuřátkách

Čarodějný rej ve Sluníčkách a Kuřátkách

Danuše Vojtová

Vloženo: 28. dubna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 102×

Projektový den v MŠ - Sluníčka a Kuřátka

Projektový den v MŠ - Sluníčka a Kuřátka

Danuše Vojtová

Vloženo: 26. dubna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 76×

                               

                      "Hoblinkovy dílničky" - Projekt ze šablon EU

Akademie 2023, MŠ Pastelka

Akademie 2023, MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 26. dubna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 156×

Kouzelnice Agnes navštívila MŠ Pastelka

Kouzelnice Agnes navštívila MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 18. dubna

Platnost do: 30. srpna

Zobrazeno: 77×

Jarní tvoření s DDM Dominik, Sluníčka a Kuřátka - MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 14. dubna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 117×

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Danuše Vojtová

Vloženo: 13. dubna

Platnost do: 30. srpna

Zobrazeno: 131×

" Babičko, vyprávěj" - další návštěva pohádkové babičky u Sluníček a Kuřátek, MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 11. dubna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 119×

Velikonoční tvoření v muzeu Hrádek - třída Sluníček a Kuřátek, MŠ Pastelka

Danuše Vojtová

Vloženo: 4. dubna

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 133×

Návštěva Záchranné stanice Lipec v naší školce

Návštěva Záchranné stanice Lipec v naší školce

Danuše Vojtová

Vloženo: 31. března

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 156×

Předškoláci na prvním plaveckém výcviku

Předškoláci na prvním plaveckém výcviku

Danuše Vojtová

Vloženo: 30. března

Platnost do: 30. srpna

Zobrazeno: 178×

Předškoláci na návštěvě ZŠ Kamenná stezka 2

Předškoláci na návštěvě ZŠ Kamenná stezka 2

Danuše Vojtová

Vloženo: 24. března

Platnost do: 31. srpna

Zobrazeno: 97×