Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Malín - U Skřítků

Mateřská škola Malín - U SKŘÍTKŮ
 
Adresa:
Malín 277, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Barbora Syřínková
Učitelka:
Bc. Kateřina Navrátilová
Provozní zaměstnanci:
Dagmar Šimonicová
Telefon:
327 523 678
Email:
Provozní doba:
6:30 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si.
Zapoj mě do práce, porozumím
 

Vize: Dlouhodobý cíl

            Naše MŠ je zaměřena na poznávání přírodního a životního prostředí, děti vedeme k úctě k přírodě i všem žijícím bytostem na planetě Zemi, snažíme se je vést k samostatnosti, empatii a spolupráci. Zakládáme u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. O vlivu člověka na životní prostředí. Uvědomění si vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi.

            Hlavním záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny. Vést děti k samostatnému rozhodování, vnímání změn, volbě a odpovědnosti. |K tomu, abychom je společně s rodiči vedli k slušnému chování, empatii, lásce nejen k přírodě, ale i k sobě samým.

             Filozofií naší mateřské školy je položit dětem základy zdravého životního stylu, naučit je vědomostem, dovednostem, návykům směřujícím k ochraně zdraví, naučit je milovat sebe a svět kolem nás. Být při výchovně vzdělávací práci partnery rodičům, doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dostatek přiměřených podnětů k jejímu aktivnímu rozvoji a učení. Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Vzdělávání je rovněž důsledně vázáno k individuálním různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

  • Rozvíjíme oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost, porozumění mezi školou a rodiči. Spolupráce funguje na základě partnerství, respektu a ochotě spolupracovat.
  • Rozvíjíme ekologické cítění, zapojení dětí do ochrany životního prostředí.
  • Rozvíjíme řečové a jazykové dovednosti, důraz na správnou výslovnost, rozvoj vyjadřovacích schopností.
  • Rozvíjíme tělesnou zdatnost, klademe důraz na zdravý životní styl.
  • Rozvíjíme celkový rozumový a psychický vývoj dítěte, podporujeme jeho individualitu a rozvoj osobnosti.
  • Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni o veškerém dění v mateřské škole.
  • Posilujeme prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem.
  • Ochraňujeme osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.
  • Pedagogičtí pracovníci se stále sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.

Vedeme děti ke slušnému chování a k pochopení zásad morálních hodnot společnosti. Snažíme se poskytnout každému dítěti bezpečné zázemí, vytvářet podmínky pro rozvoj jeho osobnosti, začlenit ho do skupiny a rozvíjet jeho sociální dovednosti a prosociální postoje.

Fotografie - prostory naší školky

Fotografie - prostory naší školky

Vloženo: 3. února 2014

Zápis do MŠ Malín - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 29. května v 10:08

Skřítci na výletě ve Žlebech III.

Barbora Syřínková

Vloženo: 26. května v 14:44

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 48×

Skřítci na výletě ve Žlebech II.

Barbora Syřínková

Vloženo: 26. května v 14:44

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 57×

Skřítci na výletě ve Žlebech

Barbora Syřínková

Vloženo: 26. května v 14:21

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 49×

Návštěva knihovny - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 26. května v 13:28

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 29×

Skřítci objevují památky Kutné Hory

Barbora Syřínková

Vloženo: 11. května v 14:26

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 104×

Hoblinkova dílnička 2 - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 9. května v 13:38

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 78×

Hoblinkova dílnička - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 9. května v 13:37

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 72×

RODINA JE ZÁKLAD - U SKŘÍTKŮ

Barbora Syřínková

Vloženo: 8. května v 10:09

Platnost do: 30. června v 23:59

Skřítci na návštěvě u hasičů v KH 3

Barbora Syřínková

Vloženo: 4. května v 16:39

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 76×

Skřítci na návštěvě u hasičů v KH 2

Barbora Syřínková

Vloženo: 4. května v 16:38

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 73×

Skřítci na návštěvě u hasičů v KH

Barbora Syřínková

Vloženo: 4. května v 16:38

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 104×

Čarodějnický rej - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 28. dubna v 16:04

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 116×

Jiřík a Mareček slaví svátek - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 28. dubna v 15:30

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 74×

VESMÍR U SKŘÍTKŮ

Barbora Syřínková

Vloženo: 21. dubna v 13:39

Platnost do: 30. června v 23:59

Tomášek slaví - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 21. dubna v 12:40

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 100×

Návštěva z knihovny - U Skřítků

Barbora Syřínková

Vloženo: 21. dubna v 12:36

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 77×

VELIKONOCE U SKŘÍTKŮ

Barbora Syřínková

Vloženo: 6. dubna v 9:48

Platnost do: 30. června v 23:59

PŘEDŠKOLÁCI U ŠKOLÁKŮ- U SKŘÍTKŮ

Barbora Syřínková

Vloženo: 5. dubna v 7:22

Platnost do: 30. června v 23:59