Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O školce MŠ Trebišovská

  • Superadministrátor

Vloženo: 29. dubna v 15:36

Naše školka je nově zrekonstruovaná v roce 2021 – 2022 a slavnostně jsme školku otevírali 1.9.2022. Již v minulosti tato budova sloužila jako čtyřtřídní MŠ podniku Pleas, kam byly umístěny děti právě z místního textilního závodu. Po zrušení MŠ zde byly umístěny různé neziskové organizace, ale z důvodu neustálých nedostatků volných míst v MŠ se MÚ KH rozhodl dát budově znovu podobu MŠ. Naše školka je čtyřtřídní a má heterogenní uspořádání dětí. Pracuje v ní 8 kvalifikovaných učitelek, 4 asistentky pedagoga 2 provozní pracovnice a 1 pracovnice obchodního provozu.

Školka je umístěna na sídlišti Hlouška a navazuje na ni rozsáhlá terasa k pořádání různých akcí pro děti, pro rodiče s dětmi – rozloučení s předškoláky, strašidelné odpoledne, vánoční besídky, ale i pro dopolední činnosti – pohybové aktivity, řízené činnosti, dopolední akce pro děti, volné hry apod.  K MŠ navazuje rozsáhlá zahrada, která je přístupná v dopoledních hodinách pro účely MŠ a v odpoledních hodinách pro veřejnost. Zahrada je vybavena skluzavkou, kolotoči, váhovými houpačkami, řetězovou houpačkou, pružinovými houpačkami, 4 pískovišti se zastíněním, tabulí na kreslení a zahradním domkem na hračky a pomůcky.

Na co se u nás můžete těšit:

Naše školka nabízí příjemné, klidné a radostné prostředí, hudební a pohybové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, logopedickou prevenci, Cvičení s Lvíčkem – Hokej v MŠ, úzkou spolupráci s DDM Dominik Kutná Hora, divadla ve školce a mnoho dalšího. Několikrát do roka máme společné projekty, kde se setkávají děti z celé MŠ. S dětmi jsme si užily zdobení vánočního stromečku, masopustní veselí, čarodějnické dopoledne. Vyrážíme na procházky do přírody nebo do historického centra, kde poznáváme památky našeho města a využíváme hojně i školní zahradu. Pořádáme různé akce pro rodiče s dětmi, ať už besídky nebo tematická odpoledne. Dostatek času máme i pro volnou hru dětí jak ve školce, tak na zahradě. Ve školním roce 2022/2023 jsme se zúčastnili Akademie, kterou pořádala organizace kutnohorských školek.

Uspořádání dne v mateřské škole:

6.15 – 9.20                 příchod dětí, hry a činnosti dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti (přerušeno cvičením a hygienou), příprava na pobyt venku

9.20 – 11.20               pobyt venku

11.20 – 12.15             oběd a osobní hygiena dětí

12.15 – 14.00             hygiena, čtení před odpočinkem, odpočinek, náhradní nespací aktivity

14.00 – 14.30             vstávání, úklid, hygiena, svačina

14.30 – 16.45             odpolední zájmové činnosti dětí, pobyt na školní zahradě

Děti se schází od 6.15 do 8.15 hod. Budova mateřské školy se uzamyká v 8.30 hod.

Děti se rozchází po obědě mezi 12.00 – 12.30 hod. a nebo po odpoledním odpočinku mezi 14.30 - 16.45 hod.