Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III

  • Petra Matzová

Vloženo: 11. listopadu 2021 v 14:08

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III

Od září 2021 se Mateřské školy Kutná Hora zapojily do dalšího projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání "Šablony pro MŠ a ZŠ III", který podporuje Evropská unie a MŠMT. Datum ukončení realizace projektu je 31.8.2023.

Název projektu: "Zvýšení kvality výuky v MŠ Kutná Hora III"

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021001

Projekt je zaměřen na využití ICT ve vzdělávání, personální podporu na školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností a realizaci projektových dnů ve škole i mimo školu.

Přílohy