Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • Pavla Berková

Vloženo: 7. srpna v 15:19

Zobrazeno: 2274×

Zápis dětí do Mateřské školy Kutná Hora

na školní rok 2022/2023

 

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude možno doručit od 1.4. 2022 na vybranou MŠ.

 

Pokud bude zákonný zástupce podávat Žádost o přijetí dítěte do MŠ elektronickou formou, bude od něho k Žádosti o přijetí dítěte do MŠ vyžadováno doložení trvalého pobytu dítěte v České republice.

Cizinci musí doložit oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince.

Cizinci, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nemůže podat přihlášku v řádném termínu zápisu.