Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Opatření k provozu MŠ podle Manuálu MŠMT od 1.9. 2021

  • Pavla Berková

Vloženo: 30. srpna v 21:24

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy škol musí být omezen na dobu nezbytně nutnou.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest.

Nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.

Děti v mateřské škole se netestují.