Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Online zábavné pohybové aktivity

  • Pavla Skalická DiS.

Vloženo: 22. března v 12:22

 

Zacvičte si online s Pepou Salákem.

Každé úterý a čtvrtek 15:00-16:00.

Nutná reagistrace na emailu asalak@sajp.cz

https://fb.me/e/4pF7n4GWr

 

Galerie