Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán celoškolních akcí na školní rok 2022 - 23

  • Hana Mokošínová

Vloženo: 30. srpna 2022 v 14:50

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 2015×

Vážení rodiče,

na tomto místě najdete stručné informace o plánovaných akcích školy v průběhu školního roku. 

Tabulka bude průběžně doplňována podle nasmlouvaných termínů a najdete zde nejzákladnější údaje.

Podrobnější informace jsou vždy v předstihu vyvěšeny na hlavní informační nástěnce. 

kdy

co

kdo

čas

kde

 
5.9.  třídní schůzka Hruštička a Jablíčko 15hodin ve třídách  
6.9. třídní schůzka Motýlek a Včeličky 15 hodin ve třídách  
23.9. laskavá pohádka S Bohouškem po lese - na žádost Divadélka přeloženo na 30.11. všechny třídy 10hodin v MŠ  
4.10. Logopedická depistáž prováděná klinickou logopedkou přihlášení předškoláci dopoledne v MŠ  
11.10. Emušáci - vzdělávací program Městské knihovny všechny děti 9,30 a 10,00hodin v MŠ  
26.-27.10. podzimní prázdniny        
1.11. Výtvarné tvoření v GASku na téma Padá listí předškolní dětiz Hruštičky a Jablíčka 10-11hodin GASK  
8.11. Krkonošské pohádky předškolní děti 10hodin Tylovo divadlo  
9.11. Výtvarné tvoření v GASku na téma Padá listí předškolní děti z Motýlka a Včeliček 10-11hodin GASK  
14.11. fotografování dětí do dárkových sad všechny třídy dopoledne v MŠ  
22.11. Kino Modrý kříž - MOTANI - Expedice Borneo předškolní děti 10,00 městské kino  
28.11. Adventní díničky Včeličky 15,00 třída  
29.11. Adventní dílničky s rodiči Hruštička a Motýlek 15,00 ve třídách  
30.11. Laskavá pohádka S Bohouškem po lese všechny třídy 10,00  
1.12. adventní dílničky s rodiči Jablíčko  15,00 třída  
2.12. "Možná přijde i Mikuláš s andělem a čertíkem" :-) všechny třídy 8,30  
5.12. Mikulášské představení všechny třídy 8,45 Tylovo divadlo  
15.12. Vánoční nadělování  všechny třídy dopoledne v MŠ  
23.12.- 1.1. vánoční prázdniny        
11.1. Knížka pro Lucinku - vzdělávací program Městské knihovny zrušeno pro nemoc všechny třídy 9,30 a 10,00hodin v MŠ  
12.1. Bubnování pro radost všechny třídy dopoledne v MŠ  
19.1. Prima Vizus - preventivní vyšetření zraku jen pro přihlášené děti 10,00 v MŠ  
23.1. 1. lekce plavání  předškoláci 10,00 plavecký bazén  
30.1. 2.  lekce plavání předškoláci 10,00 plavecký bazén  
1.2. Knížka pro Lucinku - vzdělávací program Městské knihovny - náhradní termín všechny třídy 9,30 a 10,00hodin v MŠ  
6.2. 3. lekce plavání předškoláci 10,00 plavecký bazén  
8.2. Projektový den v MŠ v rámci Šablon III  - Mobilní planetárium, Život stromů všechny třídy dopoledne v MŠ  
13.2. 4. lekce plavání předškoláci 10,00 plavecký bazén  
15.2. Tradiční masopustní rej v maskách a kostýmech všechny třídy dopoledne ve třídách  
17.2. Karnevalové tanečky žáků 2.A - ukázka dětí ze ZŠ TGM všechny třídy 10,30 zahrada  
20. - 26.2 jarní prázdniny - plavání NEBUDE        
27.2 5. lekce plavání předškoláci 10,00 plavecký bazén  
1.3. GASK - výtvarné tvoření na téma Jaro už je tu předškoláci z Motýlka a Včeliček 10,00 GASK  
6.3. 6. lekce plavání předškoláci 10,00 plavecký bazén  
7.3. GASK - výtvarné tvoření na téma Jaro už je tu předškoláci z Hruštičky a Jablíčka 10,00 GASK  
13.3. 7. lekce plavání předškoláci 10,00 plavecký bazén  
16.3. Jak se Honza učil čarovat - muzikálová pohádka předškoláci 10,15 Tylovo divadlo  
20.3 8. lekce plavání- zrušeno pro vysokou nemocnost dětí předškoláci 10,00 plavecký bazén  
23.3. Pejsek, kočička a myš - pohádka s vyřezávanými loutkami všechny třídy 9,00 v MŠ  
27.3. 9. lekce plavání - zrušeno pro vysokou nemocnost dětí předškoláci 10,00 plavecký bazén  
28.3. velikonočně jarní dílničky pro rodiče a děti Včeličky 15,00 ve třídě  
30.3. Velikonočně jarní dílničky pro rodiče a děti Hruštička, Jablíčko, Motýlek 15,00 ve třídách  
31.3. Velikonoce v muzeu - edukační program s dílničkami předškolní děti 9,15 a 10,15 České muzeum stříbra  
5.4. Jak to chodí ve škole?  - návštěva předškoláků v 1.třídách  ZŠ Masarykova předškolní děti 8,30 - 10,30 ZŠ Masarykova  
19.4. Pohádky ze stříbrného města  - literární pásmo všechny třídy dopoledne v MŠ  
21.4. Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce všechny třídy 8,30hod v MŠ  
25.4. AKADEMIE k 20. vyýročí vzniku Mateřských škol Kutná Hora     Tylovo divadlo  
28.4. Tradiční čarodějnický slet všechny třídy dopoledne třídy, zahrada  
3.5. Jarní vystoupení dětí pro radost rodičů Jablíčko, Motýlek, Včeličky 15,00 ve třídách  
9.5. Jak to chodí v knihovně - exkurze předškoláci  10,00 městská knihovna  
10.5. Jak Hanička a Honzík jeli za zvířátky do ZOO - loutková pohádka všechny třídy 9,00 v MŠ nebo zahrada  
11.5. Jarní vystoupení pro radost rodičů i dětí Hruštička 15,00 ve třídě  
16.5. společné fotografování tříd i jednotlivců všechny třídy 8,30-11,30 zahrada MŠ  
1.6.  Dárek ke Dni dětí - pohádka O Balynce, dobrém štěněti všechny třídy dopoledne zámek Kačina  
21.6. rozloučení s předškoláky a slavnostní oběd v restauraci PD ze všech tříd dopoledne MŠ, vybraná restaurace